s company doo knjigovodstvene usluge Prijem dokumentacije -kontrola ispravnosti dokumentacije koja se preuzima na knjiženje kontrola roka dostave dokumentacije -davanje uputstva o načinu pripreme dokumentacije u skladu sa Zakonom Obrada dokumentacije ažurno kontiranje poslovnih promena prema verodostojnoj dokumentaciji ažurno knjiženje obrađene dokumentacije vođenje finansijskih kartica -vođenje dokumentacije blagajne mesečni izveštaj maloprodajnih objekata prijava i odjava radnika -Izrada finansijskih obračuna izrada obračuna ličnog dohotka /porezi i doprinosi/ obračun poreza na dodatu vrednost izrada obračuna amortizacije i revalorizacije materijalnih i nematerijalnih ulaganja finansijski izveštaji tj. k